HVORFOR BEHØVES SJM?

VOKSENMOBBING

KONFLIKTUTVIKLING

ER DU I FARESONEN?

PSYKISKE OG FYSISKE REAKSJONER

OMFANG, KOSTNADER, UFØRHET

TRAKASSERINGSAKER

FORSKNING

ARTIKLER

HVA KAN VI GJØRE FOR DEG ?

MELDE DEG INN?

Hvordan kontakte oss?

Telefon:
22 29 89 89


- Skulle du ønske deg en kreativ medarbeider – kontakt oss. Det er ikke usannsynlig at vi har nettopp den du leter etter i vår organisasjon.

KREATIVITET – MER ENN ET MOTEORD?
Som deltaker på et seminar på Lifjell for en tid tilbake hadde jeg en selsom opplevelse. Første foreleser entret podiet, og åpnet med å snakke om kreativitet i svært generelle vendinger. Jeg rakte ivrig opp hånden og uttrykte følgende: "For at jeg og de øvrige kursdeltakerne skal få en felles forståelse av hva kreativitet dreier seg om, vil jeg be deg om en definisjon".

Det utløste en øredøvende stillhet. Mest stille ble det fra foreleseren, som etter å ha tenkt seg om, febrilsk forsøkte seg på en definisjon. Han klarte det svært dårlig. Jeg tilbød meg derfor å gjøre det for han.

Organisasjonen Stopp JobbMobbens definisjon er som følger:

  1. Kreativitet er å fremlegge noe som ikke har eksistert tidligere.
  2. Kreativitet er å tenke tanker som dine omgivelser ikke har tenkt før deg. (Det er positivt. Det vil bedriftsledere svært gjerne ha – sier de.)
  3. Kreativitet er å skape uorden i veletablerte systemer. Å skape uorden er et eksempel på kreativitet. (Og det vil bedriftsledere og øvrige medarbeidere slett ikke ha.)

Våre medlemmer kan i overveiende grad karakteriseres som svært kreative og dyktige mennesker, hvilket også bekreftes av den svenske forsker og forfatter Ingela Thylefors` undersøkelse blant medlemmene i Exodus. Det er blant annet nettopp dette kreative fortrinnet som i mange tilfeller har vært den utløsende faktor for trakassering i arbeidsmiljøet. Et av mange eksempler: En av våre lærere ble bedt om å slutte i jobben. Rektor klarte ikke å forholde seg til hennes kreativitet! Var det noen som sa: "Kjekt å ha?"

Det behøver nødvendigvis ikke å være slik.

Vestens bedriftsfilosofi
For at man i den vestlige verden skal få gjennomslag for endringsforslag i bedriften, må en stakkars medarbeider argumentere for sine synspunkter på en slik måte at de veletablerte systemene havner 6 fot under jorden. Skulle kreativiteten vedrørende nye løsningsmodeller mot formodning være feilslått eller ubrukelig, har man med denne argumentasjonsfilosofien ettertrykkelig sørget for at de tidligere veletablerte systemene ikke lar seg grave frem igjen, børstes støvet av og brukes på nytt.

Østens bedriftsfilosofi
I Østens bedriftsfilosofi benyttes andre fremgangsmåter. Der ser man på de bestående systemene, og spør seg selv om det finnes forbedringsmuligheter. Når forslagene er utarbeidet, blir de veletablerte systemene pent parkert på sidelinjen mens de nye kreative løsningsmodellene blir prøvd ut. Skulle disse mot formodning ikke fungere, blåses støvet av de tidligere systemene og de poleres tilbake til sin tidligere glans.

Brainstorming
Brainstorming er en flittig benyttet metode for å befri deltakerne for hemninger og gjøre dem kreative. Kanskje vi skulle begynne å bruke Brain-sailing, en ide-seiling, en bevisst og kontrollert tankeprosess der vi kan legge om kursen som vi vil i stedet for å kastes hit og dit som i en "storm". Vi anbefaler på det varmeste boken "Verklig kreativitet" av Edward de Bono.

Logikk
Hvor dyktig er du på logisk tankegang? Lyst til å prøve deg på en av utfordringene på SJM-kurset?

Tre menn står oppreist og holder i hver sin pinne. På et gitt signal blir de bedt om å slippe pinnene. Den ene fyker oppover, den andre fyker nedover og den tredje blir hengende i hånden. Hva er din logiske forklaring? Svaret finner du på en av sidene våre.

Mailis Haugerud


Copyright © 1999-2011 Stopp JobbMobben, oppdatert 8. februar 2011