HVORFOR BEHØVES SJM?

VOKSENMOBBING

KONFLIKTUTVIKLING

ER DU I FARESONEN?

PSYKISKE OG FYSISKE REAKSJONER

OMFANG, KOSTNADER, UFØRHET

TRAKASSERINGSAKER

FORSKNING

ARTIKLER

HVA KAN VI GJØRE FOR DEG ?

MELDE DEG INN?

 

Hvordan kontakte oss?

Telefon:
22 29 89 89


SPINNESIDEN - Spesielt beregnet for menn.
Denne artikkelen ble skrevet i 1986. Vi synes den er like aktuell i dag.


For en tid tilbake kom undertegnede til å uttale at det er større forskjell mellom kvinne og mann enn bare den såkalte "lille forskjellen". Mannen bygger på fakta og vil være realist, mens kvinnen ofte ledes av følelser, instinkter og intuisjon. Dette utløste heftige protester.

Fremdeles mener jeg det er noe i det, og at denne forskjellen kommer klart til syne. Spesielt gjelder det kommunikasjon – det å bli forstått – og ikke minst – hørt. Med 20 års erfaring i arbeidslivet, både i privat og kommunal tjeneste, burde jeg vite noe om fenomenet.

Da Ibsen skrev sitt så berømte teaterstykke "Et dukkehjem", skrev han til sin venn:
"Det er to slags lover, to slags samvittigheter – en i mannen og en ganske annen i kvinnen. De forstår ikke hverandre, men kvinnen dømmes i det praktiske liv etter mannens lov."

Det føles ganske utrolig at dette ble skrevet for mer enn 100 år siden. Mine tidligere kolleger hadde rett når de hevdet at all nytenkning må gjennom en prosess før den aksepteres. Spørsmålet er bare om denne prosessen skal bli evigvarende. Jeg undres når jeg skal få slippe å høre bemerkninger som "dette passer så godt for dine små puselanker" når et oppdrag med feminint tilsnitt skal utføres, et oppdrag som utmerket godt kunne utføres av en mann.

Til trøst for alle kvinner så skrev Ibsen flere visdomsord:
"Det er forbandelsen, som vi enkelte, vi udvalgte mennesker har at bære på; Massen og mengden – alle de gennomsnitlige – de forstår os ikke."

Men Ibsen var ikke først ute når det gjaldt å sette søkelyset på kvinnens stilling i samfunnet. Holberg var også opptatt av kvinnens stilling, og rundt 1720 skrev han:

Lad dem studere, som har bedste Sindsens Gaver!

Lad dem regiere, som et Huus kan forestaae!

Den som beqvemmest er, lad den ved Roret staae!

Skal A, skjønt hun er viis, fordi hun er en Qvinde,

Fordi hun går med Skiørt, fordømmes til at Spinde?

Skal B, som er en Nar, en Drukkenbolt, et Faar

Strax Mester være, just for han med Buxer gaaer?


Det snakkes sjelden om talentløse menn i overordnede stillinger. Har en kvinne oppnådd en slik stilling, følges hun med Argus-øyne. Stakkars vesen om hun gjør tabber. De blir behørig kommentert, men så er hun jo "bare kvinne" - stakkar.

For mer enn 10 år siden hadde vi kvinneåret – i likestillingens navn. Kvinnene skulle på død og liv etterape mannen, og det feminine særpreg har fått en langsom død.

Ja, ja – ingen skal beskylde oss for ikke å ha prøvd. Men hva med mannen? Har han gjort noe forsøk på å tilnærme seg kvinnens verden? Når skal vi få oppleve å bli tatt med på råd – på lik linje med mannen?

Likestilling? Det var feil motto for 10 år siden. Det er sikkert derfor så lite ble oppnådd. Ordet skulle vært – LIKEVERD – det kan vel ikke mannen misforstå – eller hva?

For en tid tilbake kom jeg over en bok skrevet av Ann Falkinger. Tittelen var: "Jente med argumenter." Tittelen fanget min interesse, for hva kan vel en stakkars jente stille opp med når det gjelder argumentasjon? –Intuisjon og instinkt mot mannens realisme? Hun er på forhånd dømt til å mislykkes. Og likevel – svært ofte viser det seg at kvinnen får rett. Intuisjon? Instinkt? Mon det? Kanskje det heller beror på at kvinner generelt ikke får den nødvendige trening i å argumentere for sine synspunkter?

Ann Falkingers bok beskriver forskjellen mellom kvinnens og mannens språk, språklig mobbing samt andre interessante betenkninger om forhold mellom mann og kvinne i det praktiske liv – sett fra et kvinnelig perspektiv. Boken var ment for den kvinnelige delen av befolkningen, men mon tro om ikke menn ville hatt større utbytte av å lese den.

"Kvinnen dømmes i det praktiske liv etter mannens lov", skrev Ibsen. Han var i sannhet en klarsynt mann. Men så var han jo født i Fiskenes stjernetegn – som kjennetegnes ved stor innlevelsesevne og stort følelsesmessig engasjement. Bølger laget han, men modig var han ikke. Da kruttkammeret eksploderte rundt ham, forsvant han til Roma. Siden undertegnede også er en "fisk", får jeg kanskje ta turen etter jeg også – etter dette innlegget.

Mailis Haugerud

Copyright © 1999-2011 Stopp JobbMobben, oppdatert 8. februar 2011