HVORFOR BEHØVES SJM?

VOKSENMOBBING

KONFLIKTUTVIKLING

ER DU I FARESONEN?

PSYKISKE OG FYSISKE REAKSJONER

OMFANG, KOSTNADER, UFØRHET

TRAKASSERINGSAKER

SJM-KURSET

FORSKNING

ARTIKLER

HVA KAN VI GJØRE FOR DEG ?

MELDE DEG INN?

Hvordan kontakte oss?

Telefon:
22 29 89 89


KONFLIKTUTSATTES PERSONLIGHETSTREKK
Da jeg selv ble utsatt for mobbing/trakassering/psykisk vold, krenkende særbehandling  og administrative overgrep i mitt arbeidsmiljø ble jeg samtidig rystet over hvor omfattende problemet var. Mitt første spørsmål var: «Har vi noen fellesnevnere? I såfall - kan vi med utgangspunkt i disse fellesnevnerne beskytte oss mot maktovergrepene?»

Psykolog, forsker og forfatter Ingela Thylefors har studert konfliktutsattes personlighetstrekk blant medlemmer i organisasjonen Exodus. Hennes studier ble gjengitt i Svenska Dagbladet 05.06 1985. I motsetning til de eksisterende mytene om konfliktutsatte som ufølsomme, stridbare og umulige å samarbeide med, har Ingela Thylefors funnet en rekke andre egenskaper. SJM kjenner seg igjen i hennes beskrivelser, og har tilføyd noen av våre egne.

Test deg selv:
- Gjennomgående svært dyktige mennesker (kanskje til og med skremmende dyktige i forhold til kolleger i arbeidsmiljøet).

SJMs tilføyelse: Underbygger SJMs teori om at konfliktutsatte oppfattes som en trussel i arbeidsmiljøet. Ordet pliktoppfyllende bør kanskje også nevnes?

- De er kreative (men som mange kreative mennesker - ofte impulsive og dårlige strateger når det gjelder å velge det gunstigste tidspunktet for å fremme nye ideer).

SJMs tilføyelse: Hva er kreativitet? Et moteord brukt av ledere? Test en kollega: ”Hvordan vil du definere kreativitet?” Når du har gjort det – send oss en mail. SJM har sin egen definisjon!!! Lyst til å høre den?

- De er moralske (savner tydeligvis den «smidige» evnen til å tie overfor urett).

SJMs tilføyelse: Kan dette skyldes den konfliktutsattes rettferdighetssans?

- De er systematiske (dvs. de kan ha større problemer enn andre med å avfinne seg med uklare regler og dårlige strukturer).

SJMs tilføyelse: Kan dette medføre at vi oppfattes som uhåndterlige og vanskelige å samarbeide med?

- De har evne og vilje til å utvise selvstendighet (hvilket kan innebære at de har større problemer enn andre når det gjelder å bli detaljstyrt i sitt arbeid).

SJMs tilføyelse: Kan dette skyldes uttrykt utålmodighet med for eksempel ”propper” i systemet og ”beslutningsimpotens”?

Disse funnene avslører at ethvert ambisiøst menneske kan risikere å bli utsatt for maktovergrep i sitt arbeidsmiljø. Dersom du har uflaks og havner sammen med arbeidskamerater eller sjefer som misliker ambisjonen eller synes den er brysom, risikerer du å bli utsatt for mobbing/trakassering og psykisk vold og administrative overgrep i arbeidsmiljøet - eller sagt med professor Leymanns ord: Psykisk voldtekt.

Interessant er det at også Svein M. Kile i sin bok «Helsefarlige ledere og medarbeidere» skriver: «Men oftere blir ofrene trakassert fordi de er for dyktige og ærlige.»

Mailis Haugerud

Copyright © 1999-2011 Stopp JobbMobben, oppdatert 8. februar 2011