HVORFOR BEHØVES SJM?

VOKSENMOBBING

KONFLIKTUTVIKLING

ER DU I FARESONEN?

PSYKISKE OG FYSISKE REAKSJONER

OMFANG, KOSTNADER, UFØRHET

TRAKASSERINGSAKER

SJM-KURSET

FORSKNING

ARTIKLER

HVA KAN VI GJØRE FOR DEG ?

MELDE DEG INN?

Hvordan kontakte oss?

Telefon:
22 29 89 89


FORSKNING:

Senskadeundersøkelsen 1998
Den 23. april 1997 hadde SJM et møte med 1.aman. Stig Berge Matthiesen, Institutt for Samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen (UiB). For noen år tilbake hadde de en meget omfattende mobbeundersøkelse som resulterte i boken ”Mobbing og harde personkonflikter”.

I dette møtet fremmet Matthiesen et ønske om en norsk undersøkelse vedrørende senskader. Det var også vår intensjon. Professor Heinz Leymann hadde allerede foretatt en undersøkelse i Sverige, men UiB og SJM hadde tydeligvis et felles ønske om en norsk.

UiB ønsket å bruke våre medlemmer til denne undersøkelsen. Resultatene kan du lese nedenfor.

MOBBING VERRE EN KRIGSSKADE
VARSLEREN
Copyright © 1999-2011 Stopp JobbMobben, oppdatert 8. februar 2011