HVORFOR BEHØVES SJM?

VOKSENMOBBING

KONFLIKTUTVIKLING

ER DU I FARESONEN?

PSYKISKE OG FYSISKE REAKSJONER

OMFANG, KOSTNADER, UFØRHET

TRAKASSERINGSAKER

SJM-KURSET

FORSKNING

ARTIKLER

HVA KAN VI GJØRE FOR DEG ?

MELDE DEG INN?

Hvordan kontakte oss?

Telefon:
22 29 89 89


Ny undersøkelse - "Varsleren"
I samarbeid med Institutt for Samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen (UiB) ønsker vi å bidra til å sette søkelyset på ”Varsleren” – den som har mot og integritet til å si fra om det som er galt, enten det er lovbrudd, uetiske forhold eller annet klanderverdig. Det er en livsviktig rolle for samfunnet, men for varsleren kan det få fatale konsekvenser, jfr. artikkelen om ”Varsleren”.

SJM har erfart at mange av våre medlemmer er tillitsvalgte. Vi ønsket derfor undersøkelsen utvidet med spesiell fokus på ulike tillitsverv. Dette er imøtekommet. Vi har lenge ment at tillitsvalgte av arbeidsgivere og ledere sidestiller tillitsvalgte med sine ”varsler-kolleger”. Dette til tross for at de burde stå i en særstilling i og med at de har påtatt seg et verv. Når dette er sagt, vil vi presisere at det burde være en selvfølge at varslere, uavhengig av verv, skal behandles som foreskrevet i AML § 12: ”Arbeidstakerne skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden”.

Vi er spente på resultatet av undersøkelsen.

Tilbake til forskningsiden.

Copyright © 1999-2011 Stopp JobbMobben, oppdatert 8. februar 2011