HVORFOR BEHØVES SJM?

VOKSENMOBBING

KONFLIKTUTVIKLING

ER DU I FARESONEN?

PSYKISKE OG FYSISKE REAKSJONER

OMFANG, KOSTNADER, UFØRHET

TRAKASSERINGSAKER

SJM-KURSET

FORSKNING

ARTIKLER

HVA KAN VI GJØRE FOR DEG ?

MELDE DEG INN?

Hvordan kontakte oss?

Telefon:
22 29 89 89


HVA KAN SJM GJØRE FOR DEG?
Det essensielle ved SJM er at vi ut fra våre virkemidler opptrer "tredjeperson". Dette betyr i parksis at trakassøren/arbeidsgiver må forholde seg til oss og følgelig ikke kan sette i verk "straffereaksjoner" mot deg. Kun en gang har vi fått henvendelse fra trakassøren, som var redd for at vi skulle offentliggjøre tingenes tilstand.

  1. SJM er ingen "frustrasjonssøppelkasse". SJM er løsningsorientert - ikke problemorientert. Vi spør: "Hva er problemet? Hvilke virkemidler kan vi iverksette for å finne en løsning på saken?"
  2. Sakene er like, men strategien legges underveis i løsningsprosessen. Sammen blir vi enige om virkemidlene. Det er med stor beklagelse vi sier: "SJM får  som regel rett, også der det var ønskelig at vi tok feil." Noen av våre medlemmer har erfart og tatt lærdom av dette - av og til i seneste laget.
  3. På oppfordring fra deg sender vi brev til lege, BHT, trygdekontor, advokat, psykolog/psykiater. Dette gjøres som forebyggende tiltak.
  4. Du avgjør selv hvor mye du vil bruke oss. Vi fastsetter reglene for dette samarbeidet. Høres det tøft ut? Du vil takke oss i ettertid. Vi har 12 års erfaring, og virkemidlene vi iverksetter er ikke basert på teori, men utprøvd i praksis. De virker, men du velger selv om du vil følge SJMs opplegg.
  5. SJM stiller også krav til sine medlemmer. Vi gjør vår del av jobben. Du følger opp din del av jobben. Når strategien er fastlagt, følges den av oss og av deg. Skjer det noe uforutsett forventer vi umiddelbar kontakt fra deg slik at strategien eventuelt kan endres og nye tiltak igangsettes.
  6. Taushetsplikt er en forutsetning med unntak av drøftelser internt i organisasjonen.

Copyright © 1999-2011 Stopp JobbMobben, oppdatert 8. februar 2011