HVORFOR BEHØVES SJM?

VOKSENMOBBING

KONFLIKTUTVIKLING

ER DU I FARESONEN?

PSYKISKE OG FYSISKE REAKSJONER

OMFANG, KOSTNADER, UFØRHET

TRAKASSERINGSAKER

SJM-KURSET

FORSKNING

ARTIKLER

HVA KAN VI GJØRE FOR DEG ?

MELDE DEG INN?

Hvordan kontakte oss?

Telefon:
22 29 89 89


PSYKISKE OG FYSISKE REAKSJONER - PTSD:

Psykiske reaksjoner:
- Uvirkelighetsfølelse/utrygghetsfølelse
- Forvirringstilstand
- Konsentrasjonsvansker, problemer med å tilegne seg/tolke informasjon
- Tapt selvbilde
- Innsovingsproblemer/søvnforstyrrelser
- Angst/indre uro
- Depresjon og apati
- Økt mistenksomhet og isolasjonstrang
- Utmattelsesdepresjon, posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD)

Fysiske reaksjoner:
- Belastningslidelser, smerter i muskler og ledd
- Trykk over brystet
- Høyt blodtrykk (sjekk blodtrykket ditt jevnlig!)
- Mageproblemer
- Allergier/pustevanskeligheter

For den konfliktutsatte er dette både fremmed og skremmende. I tillegg kan det oppstå senvirkninger. Psykososialt senter for flyktninger har en treffende beskrivelse av vår hverdag: Er du i krigen og går gjennom et minefelt har du mer enn nok med å passe på hvor du setter ned bena dine. Da har du ikke tid til å kjenne etter hvordan du føler deg eller hvilke reaksjoner du får. Når du er ute av minefeltet fortsetter du å mobilisere, du leter fortsatt etter miner – inntil du er kommet så langt bort at du begynner å føle deg trygg. Da kan følelsene få slippe til. Trygghet, tillit og det å bli trodd er den beste medisin. Hvordan skal den konfliktutsatte oppnå det? SJM har tatt ulike virkemidler i bruk.

Et krigsoffer beskrev det slik: "Det er så vanskelig å glemme krigen”.  Etter en stunds ettertanke tilføyde han: "Kanskje det heller er slik at det er krigen som har vanskelig for å glemme meg. Minnene kommer uten at man vil det, og når de kommer har man lite å stå i mot med. Det verste var ikke den fysiske, men den psykiske torturen. Plutselig - uten forvarsel er minnene der, som en indre film, de vonde hendelsene. Det er som om traumene lever sitt liv atskilt i ens indre verden og bare venter på å dukke opp. Man blir ikke ferdig med det som skjedde, har ikke fått bearbeidet eller integrert det. Det blir ikke et minne i fortiden, men som en hendelse i nåtiden.”

For deg høres det kanskje dramatisk ut, men mange konfliktutsatte kjenner seg igjen. Professor Heinz Leymann, som var en banebryter og en av de fremste eksperter på mobbing, trakassering, psykisk vold og administrative overgrep, beskriver fenomenet som «tanketyranni» – som ikke slipper taket. Det finnes behandlingsmetoder for dette problemet.

I VG 09.01.01 uttaler førsteamanuensis Ståle Einarsen seg så treffende om senskadene ved mobbing: ”Folk blir så syke at det er ikke til å tro, og dette er nettopp problemet, de blir ikke trodd, verken i bedriftshelsetjenesten, hos egne leger, eller på trygdekontoret.” Einarsen arbeider ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen. Instituttet har i flere år forsket på mobbing i arbeidslivet, og står bak flere store, norske undersøkelser om mobbing.

SJM-medlemmene har bidratt i undersøkelsen om senskader, der krisepsykologenes og krisepsykiatrenes metoder ble brukt for å måle senskader etter mobbing. Overskriften i Næringslivets Ukeavis 23.10.98 ga konklusjonen: Mobbing verre enn krigsskade.

Copyright © 1999-2011 Stopp JobbMobben, oppdatert 8. februar 2011