HVORFOR BEHØVES SJM?

VOKSENMOBBING

KONFLIKTUTVIKLING

ER DU I FARESONEN?

PSYKISKE OG FYSISKE REAKSJONER

OMFANG, KOSTNADER, UFØRHET

TRAKASSERINGSAKER

SJM-KURSET

FORSKNING

ARTIKLER

HVA KAN VI GJØRE FOR DEG ?

MELDE DEG INN?

Hvordan kontakte oss?

Telefon:
22 29 89 89


Trakasseringssaker
Synes du kriminalhistorier og thrillere er interessante? Dessverre opplever vi i SJM at historier fra virkeligheten ofte overgår kriminalforfatternes diktning og fantasi, og våre medlemmers virkelighet kan for utenforstående være vanskelig å tro. Vi kan imidlertid forsikre om at når folk kontakter oss er de som oftest svært nedkjørte, og har følgelig mer enn nok med å holde hodet over vannet. SJMs årelange erfaring med trakassering, krenkende særbehandling og administrative overgrep i arbeidslivet har vist at i slike situasjoner har den konfliktutsatte verken overskudd eller fantasi nok til å finne på "røverhistorier". Trakassørene derimot, har både sitt renommé og sitt revir å forsvare – og overskudd i massevis.

Sakene er svært like – det er bare nye mennesker som rammes.

Velkommen til de konfliktutsattes virkelige verden.

Personlighetstest som konfliktløser  
Helt kriminelt  
Spritsaken  
Telefonterror mot kreftsyk kvinne  
"Umuliussen" som ble årets medarbeider  
Medarbeidersamtaler som maktmiddel  
Copyright © 1999-2011 Stopp JobbMobben, oppdatert 8. februar 2011