HVORFOR BEHØVES SJM?

VOKSENMOBBING

KONFLIKTUTVIKLING

ER DU I FARESONEN?

PSYKISKE OG FYSISKE REAKSJONER

OMFANG, KOSTNADER, UFØRHET

TRAKASSERINGSAKER

SJM-KURSET

FORSKNING

ARTIKLER

HVA KAN VI GJØRE FOR DEG ?

MELDE DEG INN?

Hvordan kontakte oss?

Telefon:
22 29 89 89


Medarbeidersamtaler som maktmiddel

”Si en positiv og en negativ ting om deg selv.”
Personlighetstest som konfliktløsning fikk meg til å huske en hersketeknikk som ble brukt på siste halvdel av 90-tallet for å bli kvitt en ”brysom” medarbeider.

Trendene innenfor næringslivet har vært mange, og noen har heldigvis vært av kort varighet. SJM fikk alarmerende meldinger fra flere av våre medlemmer om en ny teknikk som var tatt i bruk i medarbeidersamtaler. «Beskriv en positiv og en negativ side om deg selv.» Med bakgrunn i den negative siden de selv hadde beskrevet i medarbeidersamtalen, ble de deretter bedt om å si opp, ellers ville de bli oppsagt av arbeidsgiveren.

For dumt? Ja, men det fungerte ut fra forutsetningene.

Vi ga våre medlemmer følgende råd om hva de skulle si:

«Den mest negative siden om meg selv er min kreativitet» (Kunstpause fra deg. Spørsmålsstilleren ser nå selv ut som et spørsmålstegn. Kreativitet er jo positivt?)

«Du skjønner, kreativitet betyr å tenkte tanker som dine omgivelser ikke har tenkt før deg. Problemet er at når disse tankene skal gjennomføres i praksis skaper det uorden i veletablerte systemer, og det er ikke alle som synes det er like positivt.»

Etter at vi offentliggjorde ovennevnte i SJM-bulletinen, har vi fått tilbakemelding om at denne teknikken dessverre fremdeles er i bruk. Du kan bidra til å sette en stopper for dette fenomenet.

Vi har også fått vite at ovennevnte spørsmål også blir brukt i jobbintervju. Nå vet du hva du skal svare. Prøv selv – og observer. Reaksjonen hos spørsmålsstilleren er eventyrlig.

Mailis Haugerud

Tilbake til Trakassering førsteside

Copyright © 1999-2011 Stopp JobbMobben, oppdatert 8. februar 2011