HVORFOR BEHØVES SJM?

VOKSENMOBBING

KONFLIKTUTVIKLING

ER DU I FARESONEN?

PSYKISKE OG FYSISKE REAKSJONER

OMFANG, KOSTNADER, UFØRHET

TRAKASSERINGSAKER

SJM-KURSET

FORSKNING

ARTIKLER

HVA KAN VI GJØRE FOR DEG ?

MELDE DEG INN?

Hvordan kontakte oss?

Telefon:
22 29 89 89


SPRITSAKEN
(kommunalt ansatt)

SJMs medlem X opplever følgende: Trakassørene, (mellomledere), påstår at det lukter sprit av henne. Hun protesterer høylytt, men protestene hjelper lite. Hun blir beordret til å forlate arbeidsplassen omgående.

Hva ville du ha gjort?

Først tar hun kontakt med bedriftshelsetjenesten for å få tatt blodprøve. De er på kurs! Så kontakter hun legevakten. De har sluttet å utføre slike oppgaver! Men vårt medlem er verken hodeløs eller rådløs. Hun kontakter en privat klinikk, og får komme på timen. Få dager senere får hun påny beskyldning om spritbruk, og beordret til å forlate arbeidsplassen. Samme prosedyre gjentas, privat klinikk for ny blodprøve. Før resultatene foreligger får hun imidlertid oppsigelse. X er i mellomtiden blitt sykmeldt, og kontakter SJM.

For første gang ber vi et medlem om å overveie politianmeldelse. Neste dag drar X til politistasjonen. De nekter å motta anmeldelsen!!! Hun drar direkte fra politistasjonen til Juridisk kontor for kvinner (JURK). JURK kontakter politiet. Neste formiddag blir hun oppringt av politiet. De beklager på det sterkeste at de ikke hadde forstått alvoret i saken, og ber henne om å anmelde saken på nytt. Etter å ha ventet i laaang tid på politistasjonen skjer det på nytt - politiet nekter fortsatt å ta i mot anmeldelsen. (Det skal her bemerkes at hun muligens ikke var presis nok når hun anmeldte saken som mobbing. Det hun kunne gjort var å anmelde saken med henvisning til Straffelovens 23de kapittel - Ærekrænkelser §§ 246 og247, men hvem har så grunnleggende kunnskap om lovverket?)

SJM tilskriver bedriftshelsetjenesten og behandlende lege. Fagforeningen blir koplet inn. Det blir avtalt et møte med ledelsen.

I møtet får hun beskjed om at dersom hun ikke aksepterer et AKAN-opplegg (AKAN står for Arbeidslivets komitè mot alkohol og narkotika) blir oppsigelsen opprettholdt. X nekter selvfølgelig å godta et slikt opplegg fordi det ville være ensbetydende med å innrømme at hun hadde et alkoholproblem.

For å gjøre en lang historie kort synes saken løst. Det blir ikke noe AKAN-opplegg. Personalsjefen fjernes, og etter eget ønske får X tilbud om omplassering. Inntil arbeidsgiveren finner ny jobb til henne får hun full lønn.

Og så burde man kanskje være fornøyd?

SJM mener hun i det minste skal ha sine utgifter dekket. I tillegg bør hun få økonomisk oppreisning for de belastninger hun ble påført i sakens anledning. Etisk og moralsk sett er vel dette det minste arbeidsgiveren bør gjøre.

Tilbake til Trakassering førsteside
Copyright © 1999-2011 Stopp JobbMobben, oppdatert 8. februar 2011