HVORFOR BEHØVES SJM?

VOKSENMOBBING

KONFLIKTUTVIKLING

ER DU I FARESONEN?

PSYKISKE OG FYSISKE REAKSJONER

OMFANG, KOSTNADER, UFØRHET

TRAKASSERINGSAKER

SJM-KURSET

FORSKNING

ARTIKLER

HVA KAN VI GJØRE FOR DEG ?

MELDE DEG INN?

Hvordan kontakte oss?

Telefon:
22 29 89 89


TELEFONTERROR MOT KREFTSYK KVINNE
Sextrakassering – kommunalt ansatt

Kvinne, 42 år, alvorlig kreftsyk blir utsatt for sextrakassering av sin kollega. Hun gir klart og greit beskjed om at hans atferd ikke er akseptabel. Til ingen nytte. I lengre tid forsøker hun å unngå sextrakassøren, men til sist ser hun seg nødt til å melde fra til ledelsen. Da starter problemene.
Kort tid etter en kvartalsundersøkelse på Radiumhospitalet blir hun oppringt med beskjed om å møte til nye prøver. Naturlig nok spør hun om det var noe galt med de prøvene som nettopp var tatt. Det var det. Når hun kommer til avtalt tid på Radiumhospitalet viser det seg at det ikke er de som har ringt.

SJMs kommentar: Dette er jo samme fenomenet som beskrevet i ”Helt kriminelt”.

Hennes sønn er stasjonert i Nord-Norge. En dag blir hun oppringt av forlegningen. De kan fortelle at hennes sønn har vært utsatt for en ulykke og ligger hardt skadet på sykehuset. Et gammelt ordtak sier at "Av skade blir man klok, men sjelden rik.” Hun ringer tilbake til forlegningen for å sjekke. De har ikke ringt. Hennes sønn befinner seg i beste velgående.
Nå begynner en tid der privattelefon ringer dag og natt. Hun får hemmelig telefonnummer. Da begynner telefonen å ringe hos leieboerne. Saken blir politianmeldt.

Så kan man spørre: ”Hva slags menneske kan få seg til å ta i bruk slike hersketeknikker for å trakassere et medmenneske?

Kvinnen gikk til rettssak. Tapte saken.

Resultat: I dag uføretrygdet. Billighetserstatning blir fremmet av JURK.

Tilbake til Trakassering førsteside
Copyright © 1999-2011 Stopp JobbMobben, oppdatert 8. februar 2011